Bơ Đường

Tên thật là Huy. Đi làm thuê người ta gọi là Max. Còn bình thường bạn bè gọi là Bơ.

Vậy là cũng sang Mẽo được hơn tháng. Mấy ngày đầu qua chả thấy bị jet-lag vậy mà giờ lại thức tới sáng mới ngủ cũng được cả tuần.

Chán quá lần nào muốn viết gì cũng viết được vài dòng rồi bí. Chẳng lẽ mình chán đến vậy sao?

Hầy, cứ ẩm ương như này riết chả làm gì nên hồn suốt ngày game gủng với facebook tumblr các kiểu.

moltengolden:

keylimepie:

horse-ebook:

donbroccoli:

Is the alphabet called the alphabet because the first two letters in the Greek alphabet are alpha and beta?

fuck

Are there literally 75,000 people who did not realize this?

Get the fuck off your high horse yes clearly that many people didn’t know that about the fucking Greek alphabet sit down and shut the fuck up

Sitdown & shut the fuck up