Bơ Đường

Tên thật là Huy. Đi làm thuê người ta gọi là Max. Còn bình thường bạn bè gọi là Bơ.

moltengolden:

keylimepie:

horse-ebook:

donbroccoli:

Is the alphabet called the alphabet because the first two letters in the Greek alphabet are alpha and beta?

fuck

Are there literally 75,000 people who did not realize this?

Get the fuck off your high horse yes clearly that many people didn’t know that about the fucking Greek alphabet sit down and shut the fuck up

Sitdown & shut the fuck up

Thanh niên cảm thấy bế tắc. Facebook là tiền, Twitter là tài năng giờ qua tới Tumblr toàn thiên tài “chịch” em biết đi mô bây chừ :o Google+ :o